Discover Moldova

slide

The internationally recognized and awarded Moldovan wines rival global brands thanks to first-rate winemaking technologies but also longstanding traditions.

« News

Covidul infectează organizarea avocaturii

[Long read = multe cuvinte]

Opinia avocatului Alexandru Ţurcan

11 aprilie 2020

 

În loc de sumar

În luna martie 2020, avocatura a rămas fără Comisie de Licenţiere. În luna aprilie 2020, avocatura rămâne fără Consiliul Uniunii Avocaţilor şi fără conducerea Baroului Chişinău. În aprilie 2020, Consiliul convoacă avocaţii la Congresul anual la 13 noiembrie 2020. Pentru ce?

Prin asta, Consiliul actual obligă avocaţii din Moldova să se convoace de 5 ori (4 adunări generale de barou pentru a alege delegaţi + congres) în grupuri de sute persoane în anul pandemiei. Această decizie arată că Uniunea Avocaţilor s-a blocat şi nu se poate debloca fără ajutor din partea autorităţilor legiuitoare.

În acest material, împreună analizăm situaţia şi căutăm soluţii.

Anul pandemic 2020

Covidul nu va dispărea la 15 mai 2020 (ultima zi a stării de urgență). Nu va dispărea nici vara.

Medicii se aşteaptă la un nou val de contaminări în masă în toamna care vine.

Pentru ce să convocăm Congresul în noiembrie 2020?

Pentru ce să îndemnăm cele 4 barouri regionale să convoace adunările generale proprii in septembrie-octombrie 2020 pentru a alege delegați la congresul de noiembrie?

Suntem în anul 2020, în plină criză de pandemie! Pentru ce să chemăm oamenii la adunările arhaice, ineficiente şi deseori lipsite de cvorum?

S-a terminat cu adunările în masă. Şi în 2020. Şi în 2021. Şi ulterior. Dacă, până acum, motivul lipsei de cvorum era responsabilitatea scăzută, de acum înainte motivul va fi mult mai justificat – frica de a se molipsi.

Şi ce ne facem daca 100, 500 sau 1000 de avocaţi se contaminează de virus anume la Congresul din 13 noiembrie 2020? Va fi ruşinos, condamnabil şi dezastruos. Nu doar pentru imaginea avocaturii, dar pentru viața și sănătatea avocaților astfel infectați.

Vremea adunărilor avocaţilor la Palatul Republicii sau la Palatul Sindicatelor a plecat şi nu se va mai întoarce.

A venit vremea întrunirilor în mediul online.

Toată lumea civilizată deja face asta. Noi când?

Radiografia actuală a organizării în avocatură

Consiliul Uniunii Avocaţilor

La 22 aprilie 2016, au fost aleşi 6 delegaţi ai Baroului Chişinău în componenţa Consiliului Uniunii Avocaţilor. Mandatul delegaţilor este de 4 ani şi expiră la 22 aprilie 2020.

Comunicatul despre alegerea Consiliului la 22 aprilie 2016 este aici.

Decanatul Baroului Chişinău

Mandatele de 2 ani ale decanului si prodecanului de Chişinău, ambii aleşi la 26 aprilie 2018, expiră la patru zile după expirarea mandatelor delegaţilor susmenţionaţi.

În rezultatul expirării mandatelor consilierilor şi decanului, Baroul Chişinău îşi va pierde reprezentarea în Consiliu, organul devenind nefuncţional.

Comisia de Licenţiere

Mandatele de 4 ani ale membrilor Comisiei de licenţiere au expirat la 4 martie 2020.

Comunicatul despre alegerea Comisiei de licenţiere la 4 martie 2016 este aici.

Congresul convocat pentru 13 noiembrie 2020

Ştirea este aici.

Orice congres este precedat de 4 adunări generale mari. Convocăm 5 întruniri mari de avocați în anul pandemiei? Vrem să adoptăm decizii. Ne trebuie cvorum?

Justiţia şi virusprudenţa

Pe durata stării de urgență, cauzele civile şi penale se suspendă de drept.

Avocaţii stau acasă, fac consultanță juridică la distanță şi merg în instanţă numai în situaţii excepţionale.

Instanţele nu sunt echipate să lucreze normal de la distanţă, în regim de videoconferinţă. Instanţele continuă să fie un factor de risc.

Avocaţii-stagiari şi sesiunea de admitere de primăvară 2020

Fără o Comisie de licenţiere aleasă şi fără un sistem funcţional de examinare online nu poţi organiza sesiunea de primăvară de admitere în avocatură.

Astfel, avocații-stagiari, aflați în proces de formare profesională în perioada anilor 2018-2020, vor fi nevoiţi să-şi întrerupă activitatea profesională pentru o perioadă nedeterminată.

Veţi spune că nu este o problemă, deoarece şi aşa mulţi avocaţi stau fără lucru.

Voi răspunde că este o problemă: sistemele trebuie să funcţioneze şi în timp de criză şi pandemie. Toţi cei care aspiră să devină avocaţi au dreptul la o soluţie rezonabilă: fie se prelungeşte stagiul lor până la data următorului examen de barou, fie pentru ei se organizează testare online. Stagiarii nu trebuie să fie lăsaţi în drumuri.

Stagiarii au dosare, clienţi, regim fiscal special, familii și copii de întreținut. Dacă acest lucru dispare datorită slăbiciunii sistemului, înseamnă că sistemul nu face faţă şi trebuie schimbat.

Reforma nouă veche a legii avocaturii

La 26 iulie 2019, Uniunea Avocaţilor formează un nou grup de lucru pe reforma avocaturii.

Grupul este format din 15 avocaţi. Conform planului de lucru aprobat, în octombrie 2019 proiectul urma să fie prezentat pentru consultarea avocaţilor. Cât mai aşteptăm să vedem un nou proiect? Timpul trece.

La 23 ianuarie 2020, Uniunea Avocaţilor se bucură de retragerea proiectului de lege de reformare a avocaturii, conceput în perioada anilor 2012-2016.

Bucuria de nedescris a Uniunii Avocaţilor este descrisă aici.

Citat: „În urma numeroaselor adresări şi solicitări argumentate din partea Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova, proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii cu privire la avocatură va fi retras din Legislativ. (…) Uniunea Avocaţilor salută decizia Guvernului şi va depune efort pentru a continua realizarea obiectivelor propuse în acest an, care au menirea de a îmbunătăţi calitatea justiţiei din Republica Moldova.

În realitate, să vedem care modificări a retras Uniunea Avocaţilor:

- Membrii aleși ai organelor de autoadministrare ale avocaților își exercită mandatul până la alegerea noilor membri.

- Avocatul își exercită dreptul de vot prin intermediul sistemului electronic. Avocații care nu au votat prin intermediul sistemului electronic își pot exercita dreptul de vot la Congres sau adunarea generală. Exprimarea dreptului de vot prin sistemul electronic se consideră participare la Congres şi la adunarea generală a baroului.

- Congresul este organul suprem al Uniunii Avocaţilor. La lucrările Congresului participă toți avocații cu drept de vot.

- Persoana care a promovat examenul de admitere la stagiu dobândește calitatea de avocat stagiar şi efectuează în mod obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de 18 luni, însă nu mai mult de 24 luni. După expirarea termenului de 18 luni pentru efectuarea stagiului profesional, avocatul stagiar are dreptul de a susține examenul de calificare.

Aceste norme se doreau a fi introduse în Legea avocaturii încă din anul 2012.

Astăzi, în anul 2020, în plină pandemie, noi simțim rezultatul boicotării acestora.

Care norme deranjau și au dus la retragerea proiectului:

- Etapa scrisă a examenului de calificare se petrece în forma unui test computerizat și spețe practice în formă scrisă, identice pentru toți participanții la aceeași sesiune de examinare. Toate etapele examenului de calificare se înregistrează audio și video. Rezultatele testării computerizate și înregistrările se stochează la Uniunea Avocaților pentru o perioadă de cel puțin 1 an. Participanții la examenul de calificare pot face copii de pe rezultatele testării, evaluării și a înregistrărilor audio și video

- Hotărârile Comisiei de licențiere a profesiei de avocat se contestă la Comisia de contestare.

- Contestațiile privind rezultatele examenelor de admitere la stagiu și examenelor de calificare, pentru fiecare etapă, se examinează de către Comisia de contestare. Comisia de contestare este un organ ad-hoc formată din 3 avocați și un reprezentant al Ministerului Justiției. Avocații în Comisia de contestare sunt desemnați aleatoriu de către Președintele Uniunii Avocaților până la examen, dintr-o listă, aprobată anual de către Consiliul Uniunii Avocaților, de cel puțin 20 avocați care întrunesc condiţiile pentru alegere în Comisia de licenţiere și nu fac parte din organele de autoadministrare a profesiei de avocat. Calificativele oferite de către membrii Comisiei de contestare se însumează la calificativele acordate de către Comisia de licențiere a profesiei de avocat și reprezintă hotărârea Comisiei de contestare.

- Comisia pentru etică şi disciplină este compusă din 12 membri, dintre care câte un delegat de la fiecare barou, 2 reprezentanți ai societății civile care un sunt avocați, aleși prin concurs de către comisia specială a cărei componență este aleasă de către Consiliul Uniunii Avocaților, o persoană desemnată de Ministerul Justiției în calitate de membru fără drept de vot, precum și restul membrilor care sunt aleşi de către Congres.

- Ridicarea plafonului maxim al amenzii disciplinare de la 3000 la 10000 lei.

- Introducerea asigurării obligatorii de răspundere civilă profesională a avocatului.

Ce se va întâmpla la sfârșit de aprilie 2020?

Consiliul va deveni nefuncțional și toate competențele Consiliului vor intra în zona de gravitație necontrolată.

Baroul Chișinău va rămâne fără decan și prodecan, astfel devenind nefuncțional.

Regula privind exercitarea mandatul expirat până la alegerea noilor membri a fost retrasă și astăzi nu există.

Cum se va convoca adunarea Baroului Chișinău fără decan și prodecan?

Stagiarii, legitimațiile cărora expiră în această primăvară, rămân în afara legii pe un termen nedeterminat.

Cum ne organizăm electronic?

Astăzi, când lumea s-a întors pe dos, oare ne trebuie o permisiune a deputaților sau a Comisiei de Situații Excepționale pentru a ne convoca în mediul online (Privesc.eu, Zoom, altele)?

Atât timp cât decanul mai are competențe, propun să convoace de urgență adunarea avocaților Baroului Chișinău în mediul online pentru a asigura continuitatea funcționării Consiliului Uniunii Avocaților și a Baroului Chișinău.

Daca există voluntari avocați, doritori să ajute cu organizarea acestui proces, vă îndemn să dați un semn de viață.

p.s. Să fie clar: eu nu candidez nici în Consiliului Uniunii Avocaților și nici la postul de Decan al Baroului Chișinău. Eu sunt îngrijorat de starea actuală de lucruri și refuz să fiu un martor pasiv al acestei degradări. Viitorul profesiei noastre este în mâinile noastre.

Păstrați igiena și sănătatea!

Alexandru Țurcan