Discover Moldova

slide

Orheiul Vechi boasts steep rocky cliffs, rising high up over the meandering Raut river, and a 13th century Christian monastery carved into an enormous limestone cliff. It comes as no surprise that the history of this archaeological complex would be as rocky and breathtaking as its view.

« News

Covid-19: Pandemia vs Concurența

 

Infecţia cu Coronavirusul de tip nou COVID-19 afectează profund persoane și afaceri în întreaga lume, inclusiv în Moldova.

Rolul Consiliul Concurenței în perioada curentă de incertitudine economică și fluctuație a piețelor poate fi unul semnificativ, în cazul în care autoritatea va decide să își exercite acest rol pe deplin.

Drept indicator al intențiilor autorității de concurență pot servi anunțurile plasate de autoritate pe competition.md, care ne permit să concluzionăm că autoritatea continuă monitorizarea piețelor și ale acțiunilor jucătorilor de piață și, la necesitate, va interveni cu sancțiuni.

 

Piețe monitorizate îndeaproape

În situația de stare de urgență stabilită pentru perioada 17 martie 2020 – 15 mai 2020, Consiliul Concurenței a confirmat (la 23 martie 2020) că va monitoriza îndeaproape piața produselor de primă necesitate, pe care ar putea să existe o supracerere din partea consumatorilor și, respectiv, o creșterea nejustificată a prețurilor din partea producătorilor sau distribuitorilor acestor produse, inclusiv pe segmentul de retail (sursa: https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6845&t=/Presa/Noutati/In-atentia-mediului-de-afaceri).

Practicarea prețurilor excesive este o acțiune interzisă de art. 11 alin. (2) lit. e) a Legii concurenței, iar pentru a demonstra practicarea unor preţuri excesive Consiliului Concurenţei, spre exemplu, poate compara costurile de producere sau de achiziţie cu preţul presupus a fi excesiv şi/sau compară costurile de producere sau de achiziţie cu preţul produsului ori al produselor similare pe o piaţă competitivă comparabilă.

O altă piață în legătură cu care Consiliul Concurenței deja și-a declarat interesul este piața produselor petroliere (sursa: https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6851&t=/Presa/Noutati/Constatari-i-estimari-pe-piata-produselor-petroliere), unde autoritatea a oferit o estimare a diminuării medii a prețurilor de panou la principalele produse petroliere, pe parcursul următoarelor două săptămâni. Operatorii economici relevanți trebuie să înțeleagă faptul că, în cazul în care estimările autorității nu vor fi adoptate de către ei în practică, riscă o investigație din partea Consiliului Concurenței, potențial pe subiectul abuzului de poziției dominantă sau acordurilor anticoncurențiale, dacă vor exista semne în acest sens.

În situația creată ne așteptăm, la fel, la o atenție sporită din partea Consiliului Concurenței asupra pieței medicamentelor, produselor farmaceutice și parafarmaceutice și dispozitivelor medicale, care însă sunt piețe înalt reglementate. Sub vizorul autorității ar putea cădea și modul de operare a farmaciilor și prețurile stabilite în farmacii, precum și relația farmaciilor cu furnizorii acestora de medicamente și produse farmaceutice și parafarmaceutice. Pe segmentul de concurență neloială și publicitate neautentică, Consiliul Concurenței ar putea acorda o atenție deosebită produselor farmaceutice și parafarmaceutice care pretind în mod fals că ajută/ contribuie la tratarea COVID-19.

 

Recomandăm companiilor:

  • înainte de a comunica cu orice companie, să verificați poziția pe piață a acestei companii. Aceasta poate fi concurentul dvs. pe orizontală sau pe verticală.
  • în cazul în care ați stabilit că comunicați cu un concurent, evitați contactarea, colaborarea, comunicarea cu aceștia, în speciale dacă aceste acțiuni ar putea să încalce Legea concurenței fiind îndreptate, spre exemplu, spre schimb de informație confidențială precum planuri de afaceri, intenții privind formarea prețurilor produselor. Aceste acțiuni sunt anticoncurențiale.
  • înainte de adopta/ modifica orice decizii de strategie privind comercializarea produselor dvs./ prestarea serviciilor solicitați consultanță juridică privind respectarea Legii concurenței, mai ales dacă activați pe piețele sensibile identificate mai sus.

 

Cum activează Consiliului Concurenței în starea de urgență

La 17 martie 2020, Consiliul Concurenței a declarat că a sistat activitățile de relații cu publicul la sediu, în perioada 17 martie - 16 aprilie 2020 (sursa: https://competition.md/libview.php?l=ro&idc=38&id=6842&t=/Presa/Noutati/Anunt-privind-activitatea-Consiliului-Concurentei) ca măsură de protecție a angajaților săi împotriva COVID-19. Totuși, autoritatea continuă să activeze în mod normal. Sistarea activității de relații cu publicul la sediu ar putea însemna faptul că Consiliul Concurenței nu va organiza audieri (decât dacă va opta pentru videoconferință) și va permite accesul la dosar la sediu (decât dacă îl va oferi online). Activitatea de relații cu publicul se va efectua prin telefon, corespondență electronică și prin poștă.

Menționăm, la fel, că prin Dispoziția nr. 3 din 23 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova s-a instituit moratoriu până la 1 iunie 2020 asupra controlului de stat, planificat sau inopinat. Inspecțiile pe care le poate petrece Consiliului Concurenței în cadrul investigațiilor în baza Legii concurenței cad sub incidența moratoriului dat (deoarece Consiliului Concurenței i se aplică Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131 din 8 iunie 2012). Pentru comparație, alte autorități de supraveghere a piețelor precum Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței sau CNPF (în parte) și-au păstrat competențele de a efectua controlul.

În rest, Consiliul Concurenței poate face uz de orice alte măsuri procedurale prescrise de Legea concurenței pentru investigarea practicilor anticoncurențiale, concurenței neloiale, altor încălcări ale ajutorului de stat și publicității și adopta decizii, inclusiv de sancționare în acest sens (solicitare de informație, deschiderea unei investigații, examinarea plângerilor, ș.a.).

La fel, conform Dispoziția nr. 1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, pe durata stării de urgență termenele de prescripție și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență. Aceasta va afecta termenele de prescripție prevăzute de Legea concurenței, însă nu va afecta și termenele de procedură prevăzute expres, precum termenul pentru examinarea notificării concentrării economice, examinarea unei plângeri ș.a.

 

Ana Galus, avocat, Partener, Turcan Cazac