Discover Moldova

slide

From monasteries to renowned wine cellars, from vast green landscapes and rolling hills to diverse villages and peasant traditions, Moldova cannot but surprise and marvel.

« News

Covid-19: Comerţul cu amănuntul încurajat să se retragă în online?

 

15 martie 2020 (duminică)

Comisia națională extraordinară de sănătate publică (CNESP) a sistat până la 1 aprilie 2020:

-          activitatea de comerţ a unităţilor comerciale cu amănuntul; magazinele individuale şi centrele comerciale au fost închise;

-          activitatea unităților de alimentație publică.

Excepţii au fost făcute pentru:

-          comerţul cu amănuntul cu:

o   produse alimentare (inclusiv cele aflate în incinta centrelor comerciale);

o   farmaceutice şi

o   petroliere

-          activitățile de preparare și distribuire a produselor în regim catering.

Pentru nerespectarea restricţiilor (nesistarea activităţii) a fost introdusă răspundere juridică specială.

17 martie 2020 (marţi)

Întreprinderea de stat „Poşta Moldovei” sistează temporar recepţionarea trimiterilor poştale interne (cărți poștale, scrisori, imprimate, pachete mici, cecograme, colete), „în legătură cu extinderea infecției COVID-19”. Î.S. “Poșta Moldovei” se declară în imposibilitate de a oferi, pentru o perioadă nedeterminată, servicii de trimiteri poștale către orice destinație din țară.

http://posta.md/ro/news/2721.html

Parlamentul declară starea de urgenţă.

18 martie 2020 (miercuri)

Preşedintele şi Primul-ministru postează în reţele sociale că activitatea de comerţ online poate continua:

Se permite activitatea comercială bazată pe livrarea produselor online, transportul public si cel interurban, comerțul en-gros, activitatea băncilor, alimentația publică prin sistemul catering (livrare directă consumatorilor), lucrările de construcție, etc. Bineînțeles, totul, cu respectarea cu strictețe a normelor sanitare și epidemiologice.

Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova emite Dispoziţia nr. 1, prin care se permite, începând cu 23 martie 2020:

- reluarea activității de comerț cu amănuntul a articolelor igienico-sanitare, prin unitățile comerciale specializate;

- reluarea activității de comerț cu amănuntul prin intermediul magazinelor agricole specializate ce comercializează semințe, produse de uz fitosanitar, furaje și alte materii prime și produse necesare în procesul tehnologic și operațional al producătorilor agricoli și al companiilor din industria alimentară;

- reluarea activității de comerț cu amănuntul prin intermediul magazinelor specializate a pieselor de schimb și altor produse conexe serviciilor de deservire tehnică a unităților de transport și utilajului agricol.

Mai mult, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a permis expres Î.S. „Poșta Moldovei” să acorde numai servicii de „necesitate stringentă”.

Realitatea economică

Am observat o activizare a comercianţilor în sectorul online, care trebuie să se debaraseze de stocurile de marfă pentru a acoperi salariile, chiriile şi alte costuri curente.

Îmi pare puţin probabil că aceşti comercianţi vor investi în stocuri de marfă noi în timpul apropiat.

Am observat o activizare a platformelor de timp marketplace, care oferă comercianţilor spaţii online (digital) pentru produsele sale livrabile offline (fizic).

Principii, priorităţi şi limite

Din prima dispoziţie a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova desprindem un principiu, o prioritate şi o limită pentru comerţul online:

Principiul: orice activitate trebuie organizată astfel, încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane.

Prioritatea: asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire.

Limita: curierii, care intră în contact cu cetăţenii, pot fi implicaţi numai pentru livrarea de produse de necesitate stringentă.

Astfel, este corect ca, în perioadă de pandemie, orice agent economic să-şi pună întrebarea în ce măsură activitatea propusă:

- urmăreşte principiul;

- asigură prioritatea; şi

- respectă limita.

Întrebări deschise, la care trebuie împreună să căutăm răspuns

1. De ce statul încurajează comercianţii cu amănuntul să se ocupe de curierat, în timp ce statul nu este capabil să asigure activitatea normală a poştaşilor (curierilor de stat)? Oare un magazin mic de computere o va face mai bine decât Poşta Moldovei?

2. De ce statul să nu asigure formarea unei echipe de curieri bine instruiţi pe baza efectivului Poştei Moldovei şi să nu încurajeze agenţii economici să livreze cetăţenilor prin Poşta Moldovei?

3. De ce statul încurajează consumul în timp de stare de urgenţă? Oare populaţia nu trebuie încurajată să facă economii de bani şi să cumpere doar cele necesare (produse alimentare, farmaceutice, petroliere, altele de primă necesitate).

4. Care ar fi produsele de primă necesitate? Merită de gândit asupra unei liste?

5. Răspunderea pentru încălcarea normelor de comerţ în timp de stare de urgenţă este draconică, pedepsele fiind nu doar financiare (amenzi), dar şi privative de libertate (tocmai până la 7 ani). 

a. Cine răspunde pentru virusul transmis prin curier infectat cumpărătorului?

b. Cine răspunde pentru virusul transmis curierului de către un cumpărător infectat?

- Magazinul online?

- Marketplace-ul online?

- Curierul?

- Statul (care a permis activitatea)?

6. Ne trebuie un set de reguli minime juridico-sanitare pentru comercianţii, care doresc să facă vânzări online în timp de pandemie.

7. Suntem noi oare pregătiţi să livrăm cu utilizarea dronelor şi roboţilor, pentru a reduce la maxim contactul cu curierii umani?

Între timp, eu interpretez cadrul normativ existent în felul următor:

Vânzările online se permit numai în următoarele domenii:

-          livrare de produse alimentare;

-          livrare de bucate preparate în regim catering;

-          livrare de produse farmaceutice;

-          livrare de produse digitale (intangibile), care şi aşa se livrau indiferent de stare de urgenţă şi care nu presupun curieratul de bunuri materiale.

din 23 martie 2020:

-          livrarea articolelor igienico-sanitare;

-          livrările magazinelor agricole şi a magazinelor de piese şi utilaje pentru agricultură.

Păstraţi igiena şi sănătatea!

Nu răspândiţi viruşi.

Av. Alexandru Ţurcan