Discover Moldova

slide

Wine grape of late harvest.

« News

Covid-19: Despre creditele bancare ale persoanelor fizice

 

BNM a permis băncilor să relaxeze condiţiile pe timp de criză

La 17 martie 2020, Banca Națională a Moldovei (BNM) a permis băncilor gestiunea flexibilă a obligațiilor de plată a persoanelor fizice, aflate în dificultate, în legătură cu starea de urgență declarată în Republica Moldova.

În rezultat, majoritatea băncilor au anunțat public deciziile lor de a oferi anumite facilități pentru persoanele fizice, care au luat bani cu împrumut.

Deciziile plasate pe paginile web ale băncilor, chiar și cele plasate sub formă de comunicate publice (nesemnate de conducerea băncii), obligă băncile respective la respectarea promisiunilor făcute public.

Drepturile debitorilor – persoane fizice

Persoanele fizice, care au credite bancare, în funcţie de promisiunile făcute de banca lor, trebuie să ştie că:

1. au dreptul să nu achite ratele pentru lunile martie, aprilie și mai 2020 fără careva formalități de notificare a băncii, cu excepția cazului când banca respectivă a comunicat public despre necesitatea îndeplinirii unor formalități;

2. măsurile sunt temporare și aceste măsuri nu anulează obligația de plată în viitor a ratelor pentru lunile martie – mai 2020;

3. renegocierea graficului de rambursare va presupune majorarea sarcinii financiare lunare, adică majorarea ratei lunare, dacă scadența finală a creditului nu va fi prelungită;

4. renegocierea graficului de rambursare va presupune păstrarea aproximativ al aceluiași cuantum al ratei lunare, dar cu prelungirea perioadei totale de rambursare a creditului (de regulă, plus 3 luni);

5. pentru orice întârziere sau neplată a ratelor în perioada lunilor martie – mai 2020 (sau altă perioadă indicată de bancă), nu se vor aplica penalități și/sau dobânzi de întârziere, numai dacă banca a comunicat despre această facilitate în mod expres;

6. facilitățile nu se vor aplica, dacă contractul de credit a fost încheiat la 17 martie 2020 sau oricând ulterior, precum și în cazul în care banca impune careva condiții de eligibilitate speciale;

7. nimeni nu poate fi obligat să renegocieze condițiile contractuale și nici să încheie careva acord adițional. Drepturile contractuale privind rezoluțiunea contractului de credit rămân aplicabile.

Iertarea penalităţilor şi dobânzilor de întârziere

Decizia băncilor de a nu aplica penalități și/sau dobânzi de întârziere, într-o anumită perioadă de timp, se numeşte la jurişti remitere (iertare) parțială de datorie. Conform Codului Civil, prin remiterea de datorie, obligația debitorului se stinge, din momentul primirii de către debitor a notificării de remitere a datoriei din partea creditorului.

În acest context, chiar dacă comunicatele publice al băncilor nu sunt denumite remitere de datorie, acest fapt nu afectează natura și consecințele juridice ale comunicatelor respective, atât timp cât din conținutul acestora se poate deduce clar că banca îl eliberează pe debitor (identificat sau identificabil, în funcție de tipul de credit) de o anumită obligație.

Remiterea (iertarea) de garanţie

În cazul creditelor garantate, remiterea parțială de datorie va avea efecte și pentru garanți (ex. fidejusori, debitori ipotecari), garanții respectivi fiind şi ei eliberaţi de povara de a asigura îndeplinirea obligațiilor stinse prin remitere (iertare) de datorie.

Amânarea ratelor nu este o iertare a ratelor

Decizia băncilor de a amâna plățile ratelor pentru anumite perioade nu reprezintă o remitere de datorie. Consumatorii vor rămâne obligați să plătească ratele respective și nu se vor putea opune acestei obligații, decât prin utilizarea instrumentului de rezoluțiune a contractului de credit (cu rambursarea integrală a creditului), în cazul în care nu vor accepta nici (i) plata, în iunie 2020 (sau oricând ulterior, după cum indică banca), a tuturor ratelor neachitate până la acel moment; și/sau nici (ii) renegocierea unui grafic de rambursare nou cu banca.

Deciziile băncilor de a amâna plățile ratelor pot fi privite și sub aspectul modificării costurilor creditului, dar numai în cazul în care ele vor implica modificarea graficului de rambursare, cu sau fără prelungirea scadenței finale a creditului. Conform Legii 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori, orice modificare a contractului trebuie să fie efectuată numai cu acceptul consumatorului, cu excepția cazurilor când consumatorul solicită modificări ale contractului, care implică schimbarea costurilor. Băncile sunt obligate să pună la dispoziția debitorilor noul grafic de rambursare, prin modalitatea de comunicare agreată cu debitorul în contractul de credit.

Actele juridice încheiate între părți, prin utilizarea mijloacelor electronice, sunt considerate acte valabile, atât timp cât nici una din părți nu contestă consimțământul exprimat. Aceste acte produc efecte juridice chiar dacă astfel de acte nu sunt echivalente actelor juridice scrise 

Silviu Potîrniche, avocat-stagiar

 

Gândurile exprimate mai sus nu sunt o consultație juridică. Pentru a analiza o situație concretă, se recomandă angajarea unui avocat.